هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۳۰ سایت ثبت شده اند

محاسبه فاصله بین دو نقطه در پی اچ پی

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ مختصات هر نقطه روی کره زمین با طول و عرض جغرافیایی (Longitude & Latitude) نمایش داده می‌شود. حال فرض کنید که عرض و طول جغرافیایی دو نقطه از کره زمین را داریم و می‌خواهیم بدانیم که این دو نقطه چقدر از هم فاصله دارند. برای انجام این کار می‌توانیم از تابع زیر استفاده کنیم. تابع