تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

نظرسنجی ۲۰۱۵ وردپرس

11 آبان 1394 هر سالِ وردپرس نظرسنجی برای کاربران سیستم مدیریت محتوای وردپرس قرار میدهد تا وضعیت این سیستم را در بین کاربران آن بررسی کند.نوشته نظرسنجی ۲۰۱۵ وردپرس اولین بار در وردپرس پارسی پدیدار شد.