هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۲۸ سایت ثبت شده اند

نظرسنجی ۲۰۱۶ وردپرس

۳۰ مهر ۱۳۹۵ هر سالِ وردپرس نظرسنجی برای کاربران سیستم مدیریت محتوای وردپرس قرار میدهد تا وضعیت این سیستم را در بین کاربران آن بررسی کند.     شرکت در نظرسنجی وردپرس شما هم می‌توانید با شرکت در WordPress 2016 Survey به تیم وردپرس کمک کنید.نوشته نظرسنجی ۲۰۱۶ وردپرس اولین بار در ایستگاه وردپرس پدیدار شد.