تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۳۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

همیشه حق با مشتری است! رضایت مشتری از زبان بزرگان

28 خرداد 1401 اهمیتی که رضایت مشتری دارد و تفکرات موفق ترین کارآفرین  ها در عرصه کسب رضایت مشتری، ارائه خدمات به مشتریان و کسانی که با جلب رضایت مشتری و بازاریابی مشتریان به موفقیت دست پیدا کرده اند. برگرفته از کتاب The Customer is Always Right که توسط Armen J. Kabodian گردآوری شده است. نکته ای در […]