هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۳۰ سایت ثبت شده اند

پنهان‌سازی ورود مدیر سایت

۰۴ تیر ۱۴۰۰ پنهان‌سازی ورود برای مدیران سایت یکی از الزاماتی است که باید در راستای ارتقای امنیت سایت، انجام شود. امنیت هر سایت را می‌توان چهارچوب اصلی در هر سایتی دانست. مجموعه‌ای از ربات‌ها و هکرها همیشه در اینترنت درحال تلاش برای ورود به هسته اصلی مدیریت سایت می‌باشند. هکرها و ربات‌ها در صورتی که بتوانند به […]