هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۳۰ سایت ثبت شده اند

چگونه راه ارتباطی مستقیم با نگارنده محتوا ایجاد می‌شود؟

۱۳ تیر ۱۴۰۰ برای اینکه بتوانیم با تولید کننده محتوا ارتباط مستقیم داشته باشیم می‌توانیم راه ارتباطی مستقیم با نگارنده را انتخاب کنیم، اما این به سلیقه خود تولید کننده محتوا می‌باشد که خود را معرفی کند یا نه. با توجه به اینکه سرعت تولید محتوا در اینترنت بصورت فزاینده‌ای رو به افزایش است، از این رو هر […]