هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۲۸ سایت ثبت شده اند

گزارش اولین میتاپ رسمی وردپرس مشهد

۰۳ تیر ۱۳۹۸ اولین جلسه میتاپ رسمی وردپرس مشهد در تاریخ 31 خرداد 1398 به میزبانی آرنیکاوب برگزار شد.نوشته گزارش اولین میتاپ رسمی وردپرس مشهد اولین بار در میتاپ وردپرس. پدیدار شد.