تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

یادگیری سطح دسترسی یا مجوز فایل های وردپرس ، یکبار برای همیشه

19 دی 1397 سطح دسترسی فایل ها و پوشه وردپرس نقش اساسی در امنیت وب سایت وردپرسی شما را بر عهده دارند . همیشه تنظیم سطح دسترسی فایل ها و پوشه های وردپرس باید به عنوان اولین کار بعد از نصب وردپرس در نظر گرفته شود . داشتن سطح دسترسی نامناسب برای یک فایل یا یک پوشه [