تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

Preload & Lazyload

22 شهریور 1400 Preload & Lazyload مقدمه نداشتن تکنیک Preload & Lazyload چه مشکلی در سایت شما بوجود می آورد؟که زمانی‌ که‌ کاربران‌ در‌ مرورگر‌ خود‌ ،‌ آدرس‌ وب‌ سایتی‌ را‌ جستجو‌ می‌کنند.‌ ممکن‌ است‌ بارگذاری‌ آن‌ سایت‌ کند‌ پیش‌ رود‌ و‌ موجب‌ نارضایتی‌ آنان‌ شود.‌برای‌اینکه‌ به‌ موقع‌ وب‌ سایتتان‌ بارگذاری‌ شده‌ و‌ سرعت‌ خوبی‌ داشته‌ باشد ،&zwnj