تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۳۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

Rich snippets چیست؟

25 فروردین 1401 Rich snippets چیست : گوگل برای نشان دادن نتایج مرتبط گزینه های مختلفی را مد نظر دارد. سایت هایی را انتخاب می کند که تجربه کاربری بهتری را برای کاربران و گوگل فراهم کرده است. ریچ اسنیپت یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که در برخی از نتایج جستجو نشان داده میشود. در این […]